สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> กิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหาร ครู และนักเรียน

 
                     นายอลงกรณ์ ประสานสุข รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice ผู้บริหาร ครู และนักเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Symposium โรงเรียนสุจริตเครือข่าย โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต"โดยมีนายสนั่น สายนุวงศ์ นิติกรสพม.35 กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร
คณะครู และนักเรียน โรงเรียนสุจริตเครือข่าย  จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม. .35
                      วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม เพื่อถอดบทเรียน การดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต และนำเสนอ Best Practice โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาโรงเรียนสุจริต และ Best Practice โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา โรงเรียนแม่ตืนวิทยา และโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ซึ่งจะเป็นตัวแทน สพม.35 ไปแข่งขันต่อระดับ สพฐ.ต่อไป
             
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
กลุ่มบริหารงานบุคคล/เจ้าของโครงการ
 
26 กย. 2561 เวลา 14:07 น. 0 92
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^