สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ สพป.ลำพูน เขต 1

                         นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตามโครงการสัมนาเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
ภาพ/ข่าว
รณชัย  พิชิตสันต์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.35
14 กย. 2561 เวลา 11:58 น. 0 118
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^