สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> กิจกรรม ป.ป.ช.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน

                         นายอลงกรณ์  ประสานสุข รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" กิจกรรม ป.ป.ช.น้อย และ ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน โดยมีนายสนั่น สายนุวงศ์ นิติกร สพม.35 กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการ ตัวแทน 150 คน จากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561
               
       โดยมี พันตำรวจเอกสมบัติ สุภาภา อดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อดีตคณะกรรมการ ป.ป.ช.เชียงใหม่ เป็นวิทยากร เพื่อให้คณะกรรมการและตัวแทน ได้มีความรู้ ในบทบาทหน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างดีที่ในด้านการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมป้องกันและพัฒนาตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต สร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในโรงเรียน
                
                 นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
งานนิติกร สพม.35/เจ้าของโครงการ
14 กย. 2561 เวลา 11:48 น. 0 47
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^