สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นายชวภณ เปี้ยอุ๊ด

thumbnail
ชื่อหน่วยงานนายชวภณ เปี้ยอุ๊ด
ชื่อหน่วยงาน
ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
^