สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นายธิปไตย รุ่งเลิศ

thumbnail
ชื่อหน่วยงานนายธิปไตย รุ่งเลิศ
ชื่อหน่วยงาน
ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
^