สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

number

 
ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560
ข้อมูล 25 ธันวาคม 2560
       
ผู้บริหาร 1 คน  
ข้าราชการครู 22 คน  
พนักงานราชการ 1 คน  
ครูอัตราจ้าง 3 คน  
บุคลากรทางการศึกษา 3 คน  
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 2 คน  
รวม 32 คน  
       
นักเรียนชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1/1 14 10 24
ม.1/2 9 15 24
ม.2/1 15 7 22
ม.2/2 14 8 22
ม.3 21 16 37
รวม ม.ต้น 73 56 129
ม.4/1 3 12 15
ม.4/2 9 2 11
ม.5/1 4 11 15
ม.5/2 12 3 15
ม.6/1 11 12 23
ม.6/2 7 0 7
รวม ม.ปลาย 46 40 86
รวม 119 96 215
^