สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ >> กิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

ห้องสมุดโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ร่วมกับโครงการธรรมศาสตร์เพื่อสังคมปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านบูรณาการสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระ ในวันที่
30 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณใต้ถุนอาคารบัวตอง
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสื่อสาร และการแสดงออกของนักเรียน โดยมีนายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็นประธานในพิธี และมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 250 คน
01 ธค. 2560 เวลา 10:07 น. 0 211
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^