สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมผ่านการอบรมหลักสูตร“Education

นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผ่านการอบรมหลักสูตร “Educational leadership Training Program for Thailand leaders” ระยะเวลา 30 วัน โดยได้รับทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยชีหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และนำเสนอในงานเสวนาภาวะผู้นำทางการศึกษาไทยจีน อีกทั้งยังเป็นตัวแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย ลงนามความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยซีหนาน เพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน เพื่อมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเด็กนักเรียนร่วมกัน และจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาในวงการศึกษาต่อไป

01 ธค. 2560 เวลา 10:06 น. 0 187
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^