สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ข่าว >> เถินวิทยา "มุทิตา ปูชนียานุสรณ์ 2560"


ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนเถินวิทยาจัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับข้าราชการครูซึ่งจะครบอายุเกษียณราชการประจำปี 2560 แด่คุณครูเกษียณอายุราชการทั้ง 10 ท่าน มีดังนี้ 
1. รองฯสมชาย น่วมเกตุ 
2. คุณครูบุญเกลื่อน นันตาวงศ์ 
3. คุณครูพิสิฐ วรรณรัตน์ 
4. คุณครูนิยม อุบลคำ 
5. คุณครูสมเกียรติ แก้วบังเกิด 
6. คุณครูสมาน พุกจอน 
7. คุณครูสุธีพร แก้วมบังเกิด 
8. คุณครูเที่ยมจันทร์ รัศมีเวียงชัย 
9. คุณครูวราภรณ์ อุบลคำ 
10. คุณครูถนอมศรี จันทโชติวงศ์ 
กิจกรรมจัด ณ หอประชุมรัตนปัญโญ โรงเรียนเถินวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง
26 กย. 2560 เวลา 12:48 น. 0 198
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^