สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ผลงาน/รางวัล >> เถินฯ เป็นองค์กรเยาวชนคนเก่งนครลำปาง ประจำปี 2559

ชมรม TO BE NUMBER โรงเรียนเถินวิทยา เป็นองค์กรเยาวชนคนเก่งนครลำปาง ประจำปี 2559
จังหวัดลำปาง โดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง มอบโล่เกียรติคุณแก่ ชมรม TO BE NUMBER โรงเรียนเถินวิทยา
เนื่องจากเป็นองค์กรเยาวชนคนเก่งนครลำปาง ประจำ 2559
จากนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
03 สค. 2559 เวลา 11:04 น. 0 672
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^