สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ผลงาน/รางวัล >> ชมรมทูบีฯ ร.ร.เถินวิทยารับการประเมิน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน


ในวัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ทางชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปี 2561 เพื่อรับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา
ทางชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับเกียรติจากนายภูดิท ศรีสอาด นายอำเภอเถิน เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับคณะกรรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนางนันทนา ศรีพินิจ เป็นประธานกรรมการ นางธนิภา เจียระนัยปรีเปรม และนางสาวธิติพร ระรวยรื่น เป็นกรรมการ ในครั้งนี้
ในการนี้ทางชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารโรงเรียนสหวิทยาเขตเถินบุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอพระ จ.เชียงใหม่ หน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานระดับอำเภอ คณะครู บุคลากรและทีมงานทุกๆฝ่าย ที่ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้อย่างสมเกียรติ รวมถึงนักเรียนแกนนำชมรมฯ ทั้งแกนนำรุ่นพี่ศิษย์เก่า แกนนำปัจจุบันและนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาทุกคน
โดยทางคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องเอกสาร และการนำเสนอกับทางชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา เพื่อนำไปเป็นแนวทางในครั้งต่อไป
15 มิย. 2561 เวลา 08:59 น. 0 216
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^