สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ผลงาน/รางวัล >> เถินวิทฯ รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา
โดยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา
รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับประเทศ เพื่อรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน 

ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE อาคาร 5
และ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเถินวิทยา อ.เถิน จ.ลำปาง
19 มิย. 2560 เวลา 15:08 น. 0 366
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^