สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> มอบสิ่งของพระราชทาน ณ สบปราบพิท

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ่้าอยู่่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากร  สุวรรณรัตน์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอสบปราบ โดยมีตัวแทนประชาชนทุกหมู่บ้านในเขตอำเภอสบปราบมารับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลสบปราบได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ด้วย โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมธรรมวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม จ.ลำปาง
29 พย. 2561 เวลา 11:28 น. 0 14
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^