สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> สบปราบพิทฯ ประเมินโครงงานคุณธรรม 1/2561

วันทีี่ 2 พฤศจิกายน 25 นำโดยคุณครูปณิสรา ใจเรือนและคณะกรรมการ ได้จัดกิจกรรมสรุปและติดตามโครงการบ้านปูส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการ โครงงานทั้งระบบโรงเรียน 71 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 71 ปี แห่งการครองราชย์ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน ภายใต้โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง โดยภายในงาน นักเรียนได้นำเสนอผลงานโครงการคุณธรรมห้องเรียนของแต่ละห้องที่ใช้โครงงานคุณธรรมไปแก้ปัญหาต่างๆ ภายในห้องของตนเอง และโครงงานคุณธรรมในแต่ละวัด จำนวน 26 วัด 26 ศรัทธา ณ ลานธรรม ลานปัญญา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

วันทีี่ 2 พฤศจิกายน 25 นำโดยคุณครูปณิสรา ใจเรือนและคณะกรรมการ ได้จัดกิจกรรมสรุปและติดตามโครงการบ้านปูส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการ โครงงานทั้งระบบโรงเรียน 71 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 71 ปี แห่งการครองราชย์ ประโยชน์สุขแห่งมหาชน ภายใต้โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง โดยภายในงาน นักเรียนได้นำเสนอผลงานโครงการคุณธรรมห้องเรียนของแต่ละห้องที่ใช้โครงงานคุณธรรมไปแก้ปัญหาต่างๆ ภายในห้องของตนเอง และโครงงานคุณธรรมในแต่ละวัด จำนวน 26 วัด 26 ศรัทธา ณ ลานธรรม ลานปัญญา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

03 พย. 2561 เวลา 16:18 น. 0 63
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^