สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> สบปราบพิทฯ รองชนะเลิศอันดับ 1

เมื่อวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เทศบาลนครลำปางได้จัดการประกวดการแข่งขันดนตรีให้กับเยาวชนจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนลำปางได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ รวมทั้งให้ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยคุณครูดรุณี คำนวล ครูกลุ่มสาระศิลปะและดนตรีได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนวง The Lung Lang ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้เข้าร่วมประกวด และผลการแข่งขันปรากฏว่าได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล ในนามของคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ขอร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยความจริงใจค่ะ
24 กย. 2561 เวลา 22:01 น. 0 73
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^