สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> สบปราบพิทฯ ชนะเลิศยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561

ด้วยโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้เข้าร่วมประกวดการรจัดกิจกรรมตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561 ขึ้น และจากผลการประกวดในกิจกรรมต่างๆ ทำให้นักเรียนของโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับรางวัล จากนายทองดี  จอมวงศ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในวันเปิดงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ  ประเภทเพลง  ได้แก่  ทีม  The  Lang  Lung  ครูที่ปรึกษา  นางสุภาพร  เจริญผล  และนางสาวดรุณี คำนวล
- รางวัลชนะเลิศ  ประเภทหนังสั้น  ได้แก่  ทีมขะจาวฟิล์ม  ครูที่ปรึกษา  นางสุภาพร  เจริญผล และนางสาวกัณห์ญาวีพ์  ศิริน่าน
- รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2 ประเภทสถานศึกษา  และครูผู้รับผิดชอบ  นางสุภาพร  เจริญผล
ตามโครงการยุวชนประกันภัย  ประจำปี  2561  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  10  กันยายน พ.ศ.  2561
24 กย. 2561 เวลา 21:55 น. 0 68
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^