สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ชนะเลิศการประกวดวงดนตรี

นายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม คณะครู และนักเรียนทุกคน ร่วมแสดงความยินดีกับวง SP Band ที่ชนะเลิศการแข่งขันประกวดวงดนตรีสตริงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในการแข่งขันทักษะความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ อนึ่ง วงดนตรีของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีครูดรุณี คำนวล ครูกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี ให้ความทุ่มเท เสียสละฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องและส่งเข้าร่วมประกวดในหลายๆ เวที มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
11 กย. 2561 เวลา 11:08 น. 0 63
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^