สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ทีมเคลื่อนที่เร็ว ศึกษาดูงาน

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม นำโดยผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมจากผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เขตตรวจราชการที่ 7 จังหวัดลำพูน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินการโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมของทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนสพฐ. กับหน่วยงานภายนอกเพื่อพัฒนาทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Teame: RT)
31 สค. 2561 เวลา 21:44 น. 0 75
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^