สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> สพม.26 และ สพป.2 ศึกษาดูงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับเกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานนำโดยผู้บริหาร คณะครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 (แม่ฮ่องสอน) และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเช่นเดียวกันมาเยี่ยมชมการดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม โดยในช่วงเช้ากับกิจกรรม"ส่งยิ้มทักทาย" กับผู้บริหาร คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการนักเรียน หลังจากนั้นเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง และการสรุปการดำเนินการโครงงานคุณธรรม ณ ห้องประชุมมรกต แล้วเยี่ยมชมโครงงานวัด โครงงานห้องเรียน ซึ่งนำเสนอโดยนักเรียนตัวแทนห้อง และคณะศรัทธาแต่ละวัดค่ะ
28 สค. 2561 เวลา 20:27 น. 0 73
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^