สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> สบปราบพิท วันเกียรติยศ

ในวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 180 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 110 คน โดยมีนายสุรพันธ์ อินเพลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสบปราบพิทยาคม และคณะกรรมการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนในครั้งนี้ และมีนายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม กล่าวให้โอวาสกับนักเรียน และในวันดังกล่าวได้มีผู้ปกครองมาร่วมชื่นชมยินดีกับบุตรหลานเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยอวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยเทอญ
11 มีค. 2561 เวลา 11:26 น. 0 144
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^