สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> สบปราบพิทฯ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามผล

ผู้อำนวยการสายัณห์ พรมใส ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักนโยบายและแผน สำนักสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์จากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรวจเยี่ยมและเก็บข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561
05 มีค. 2561 เวลา 19:21 น. 0 164
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^