สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> สบปราบพิทฯ กับกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำโดยครูอังสุนีย์ สุวรรณชัย บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายดาราศาสตร์ ให้กับนักเรียนีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลายให้กับนักเรียนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติกับของจริง เริ่มตั้งแต่เวลา 14.00-20.00 น. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และรู้จักกับดาว กลุ่มดาวต่างๆ รวมทั้งได้สอดแทรกกิจกรรมอื่นๆ ควบคู่กันไป ทำให้นักเรียนเกิดความสุข สนุกสนาน เรียนปนเล่นไปพร้อมกับ ในนามของผู้บริหารขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
04 กพ. 2561 เวลา 13:31 น. 0 149
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^