สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> สบปราบพิท นำเสนอโครงงานคุณธรรมระดับชาติ

นางสาวชฏาพร บุญเหล็ก นายภาณุเกียรติ เกี๋ยงเลน และนายธนากร หน่ออวย นักเรียนตัวแทนโครงงานเยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน ดำรงตนสร้างสุขภาวะ น้อมถวายสมเด็จพระมหาราชา เข้าร่วมอบรมการพัฒนาโครงงานคุณธรรม เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2540 ณ วีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และเข้าร่วมนำเสนอผลงานกิจกรรมโครงงานดังกล่าวในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 และ 13 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี โดยมีครูกิตติยา แก้วสิงห์ และครูกมลภัทร ประดาอินทร์ ที่ปรึกษาโครงงาน
17 กพ. 2561 เวลา 23:24 น. 0 165
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^