สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> สบปราบพิท กับกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา งานกิจกรรมพััฒนาผู้เรียน โดยกลุ่มลูกเสือ เนตรนารี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมขึ้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ณ สวนสาธารณะ อ.สบปราบ (โทกแม่วัง) โดยมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรง  รวมมีทักษะชีวิตที่เพิ่มขึ้น 
11 กพ. 2561 เวลา 11:55 น. 0 150
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^