สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> สบปราบพิทฯ ชนะเลิศ

ในวันที่ 26 มกราคม 2561 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ได้เข้าร่วมการแข่งขันวงดนตรีสากลในงาน “ALC Music Festival 2018″ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครั้งนี้ โดยได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 10000 บาท ซึ่งในการแข่งขันประกอบด้วยสมาชิกดังนี้
1. นายกลวัชร  นำนน
2. น.ส.ภัทราพร  ตั้งประเสริฐ
3. นายนลภัทร  พรมธิ
4. นายเอรวัตร  ใจนันต๊ะ
5. นายธิติธร  เที่ยงทอง
6. นายศิริทรัพย์  ต๊ะมาศรี
7. นายบรรพต  กุจันทร์
8. นายวัชระพงษ์  สารทิ
9. นายจิรวัตร  ปันใจ
10. น.ส.กัญญารัตน์  พรมคำแดง
และมีครูดรุณี  คำนวล ผู้ฝึกสอน
30 มค. 2561 เวลา 11:34 น. 0 221
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^