สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> คอมพิวเตอร์ สบปราบพิทยาคมอบรมเชิงปฏิบัติการ

ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นายสายัณห์  พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาเว็บเพ็จด้วย HTML  โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย นายไกรสร แปงใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 4 ปี โดยมีอาจารย์พิกุล แสงงาม อาจารย์ประจำสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ควบคุม  โดยคณะวิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจแก่ผูู้เข้ารับการอบรมจำนวน 35 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
13 พย. 2560 เวลา 11:24 น. 0 146
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^