สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ประเมินความโปร่งใส

เมื่อวานนี้ โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Tranparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560โดยมี ส.ต.ท.ชวพล แก้วศิริพันธ์ นิติกรชำนาญการพิเศษและนายสนั่น สายนุวงค์ นิติกรปฏิบัติการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกียรติมาประเมินโรงเรียน โดยมีนายสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมรกต
23 กย. 2560 เวลา 12:23 น. 0 237
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^