สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> เยาวชนจิตอาสา

ในวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสายัณห์  พรมใส คณะครู นักเรียนโรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้ร่วมสมทบทุนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับ นางสาววชิรญาณ์ อินมะโน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ซึ่งมีฐานะค่อนข้างยากจน โดยมีครูมนตรี โกศลบัณฑิตกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ทวิศึกษา) นักเรียนแกนนำ “โครงการเยาวชนอาสา พัฒนาชุมชน ดำรงตนสร้างสุขภาวะ น้อมถวายสมเด็จมหาราชา” โดยมีครูปาณิสรา ใจเรือนและครูกมลภัทร ประดาอินทร์ ครูที่ปรึกษาโครงงานได้ร่วมมือช่วยกันปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน ติดตั้งสายไฟภายในบ้านเพื่อให้ปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ดีขึ้น ในนามของผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคน ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่มีน้ำใจช่วยเหลือ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ด้วยค่ะ
23 กย. 2560 เวลา 12:19 น. 0 201
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^