สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> สบปราบพิทฯ เครือข่ายสถานศึกษาอ.แม่ทะ ศึกษาดูงาน

ในวันที่ 20 กันยายน ที่ผ่านมา โรงเรียนสบปราบพิทยาคมได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและครู 22 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 (เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่ทะ) ให้เกียรติมาเยี่ยมชมการดำเเนินงานกิจกรรมของนักเรียนตามโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง” ซึ่งโรงเรียนได้พัฒนาสู่โรงเรียนคุณธรรม “ต้นแบบ” ของระดับภาคเหนือ โดยมีผู้อำนวยสายัณห์ พรมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสบปราบพิทยาคมให้การต้อนรับ

 

23 กย. 2560 เวลา 12:22 น. 0 194
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^