สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นายลัญจกร ผลวัฒนะ

thumbnail
ชื่อหน่วยงานนายลัญจกร ผลวัฒนะ
ชื่อหน่วยงานจ๊อบ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ระดับการศึกษาปริญญาโท
เบอร์โทร089 - 8534302
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
  1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย นันนาการ
  2. กิจกรรมพิเศษ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
^