สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นางสาววศินี วนรัตน์

thumbnail
ชื่อหน่วยงานนางสาววศินี วนรัตน์
ชื่อหน่วยงานกิ๊ก
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี
เบอร์โทร0819213920
อีเมล์sinee.kik@gmail.com
งานที่รับผิดชอบ
  1. ผู้พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ
  2. ยาเสพติด
^