สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาติดตามการดำเนินงาน

วันที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาติดตามการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของสถานศึกษาที่ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีนายญาณทัธ สิริวัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการติดตามตรวจสอบ และมีนายเล่ห์ ไทยเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายบริหาร และคณะครู เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องเจ้าหญิงส่วนบุญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 
21 กย. 2561 เวลา 13:03 น. 0 77
^