สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> โรงเรียนส่วนบุญฯ บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ-สปอนเซอร์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูและนักเรียน มีนางสาวอรทัย  ไชยวังเย็นและว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวรรณ  ยศเพ็ชรกาศ ผู้ฝึกสอนสปอตแดน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  นำทีมสปอตแดนเข้าร่วมการแข่งขัน Sport Dance For The Queen ระดับประเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  ในการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ-สปอนเซอร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ Obec-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนายเล่ห์ ไทยเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน    
 
21 กย. 2561 เวลา 12:56 น. 0 69
^