สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ศูนย์พัฒนาฯ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดลำพูน

วันที่ 3-4 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระสุขศึกษาและพลศึกษา จังหวัดลำพูน สพม.35 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการรูปแบบ Active Leaning สู่ครูในศตวรรษที่ 21 โดยมีนายเล่ห์ ไทยเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ประธานศูนย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
21 กย. 2561 เวลา 12:50 น. 0 67
^