สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้ติดตามตรวจสอบการขับเคลื่อนสถานศ

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน นำโดย นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามตรวจสอบการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่และสุรา ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา และระดับอาชีวศึกษา รวมถึงบริเวณรอบสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ซึ่งได้มีการมอบป้ายสถานศึกษาปลอดบุหรี่ให้แก่โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ณ ห้องเจ้าหญิงส่วนบุญ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
11 มิย. 2561 เวลา 14:58 น. 0 81
^