สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำพูน จัดประช

วันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการคุมสอบ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 
31 มค. 2561 เวลา 16:36 น. 0 122
^