สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ประชุมและรับฟัง VDO Conference การประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง “

วันที่ 26 มกราคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำพูน จัดประชุมและรับฟัง VDO Conference การประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
 
31 มค. 2561 เวลา 16:31 น. 0 129
^