สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

นายแสวง บุญมากาศ

thumbnail
ชื่อหน่วยงานนายแสวง บุญมากาศ
ชื่อหน่วยงาน
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียลำปางกัลยาณี
ระดับการศึกษา
เบอร์โทร
อีเมล์
งานที่รับผิดชอบ
^