สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ลำปางกัลยาณีเตรียมความพร้อม รับการประเมินโครงการ ห้องเรียนพิเศษ

 นายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน โครงการสอนห้องเรียนพิเศษ MEP โรงเรียนลำปางกัลยาณีจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายศานติกรศิ์ วงค์เขียว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
คณะครูโรงเรียนลำปางกัลยาณีและศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 1 
อาคารกัลยารัตน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
28 พย. 2561 เวลา 16:21 น. 0 10
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^