สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนแนะแนว)

ประกาศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนวิชาแนะแนว)

ด้วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทครูผู้สอน
ตำแหน่ง ผู้สอนรายวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) จำนวน 1 อัตรา

โดยรับเงินค่าจ้างจากเงินรายได้สถานศึกษา มีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

v

v

http://web.sesa35.info/datas/users/prlks/file/1540448701.pdf

25 ตค. 2561 เวลา 13:25 น. 0 220
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^