สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนสังคมฯ)

ประกาศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอนสังคมศึกษา)

ด้วยโรงเรียนลำปางกัลยาณี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อรับจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทครูผู้สอน
ตำแหน่งผู้สอนสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

โดยรับเงินค่าจ้างจากเงินรายได้สถานศึกษา มีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

v

v

http://web.sesa35.info/datas/users/prlks/file/1540448156.pdf

25 ตค. 2561 เวลา 13:21 น. 0 350
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^