สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> ลูกสนแกนนำจิตอาสาครอบครัวพอเพียง ร่วมโครงการ บรรพชาสามเณร ปีที่2

ลูกสนแกนนำจิตอาสาครอบครัวพอเพียง ร่วมโครงการ
บรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน  ปีที่ 2
..............................................................
ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนลำปางกัลยาณี นำนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลลยาณี เข้าร่วมโครงการ
บรรพชาสามเณรทั้งแผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 7 - 16 ตุลาคม 2561 ได้แก่ นายทินกฤต วิมุกตาคม นายชัยวัฒน์ สุรินทร์
โดยมีพระธรรมกวี เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสเป็นประธานบวช นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบผ้าไตร ณ วัดราชาธิวาสวิหาร กรุงเทพมหานคร
19 ตค. 2561 เวลา 09:38 น. 0 44
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^