สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเยี่ยมนักเรียนทุน โรงเรียนลำปางกัลยาณี

 ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมนักเรียนทุนของมูลนิธิฯและมอบของใช้จำเป็นให้นักเรียนทุน
โรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยมีนางวิไลวรรณ นิมมานพัชรินทร์ และนางสิยาภรณ์  บุรินทราพันธ์ 
รองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ทั้งนี้คณะครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณีที่ได้รับทุน ได้ให้การต้อนรับ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
ณ ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 1 อาคารกัลยารัตน์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
27 มิย. 2561 เวลา 08:38 น. 0 47
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^