สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> กิจกรรมวันสุนทรภู่ กวีเอกของชาติไทย ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดกิจกรรม
การแสดงละครเวทีเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสดุดี
และระลึกถึงบรมครูด้านกวีของไทย ทั้งนี้นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้ให้เกียรติ
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรมวันสุนทรภู่ จัดโดยกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนลำปางกัลยาณี
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี
27 มิย. 2561 เวลา 08:32 น. 0 65
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^