สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" ณ โรงเรียนลำปางกัล

 นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี อ่านสาสน์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
ตามโครงการของสำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนและร่วมแสดงสัญลักษณ์
โดยการสวมเสื้อสีขาว  ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก" เพื่อสร้างพลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง วันที่ 26 มิถุนายน 2561 
ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี
27 มิย. 2561 เวลา 08:30 น. 0 43
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^