สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> โครงการเยาวชนนักเรียนแลกเปลี่ยน American Field Service 2018

สำนักงาน AFS  เขตลำปางโรงเรียนลำปางกัลยาณี ดำเนินการสอบข้อเขียน
ผู้สมัครสอบโครงการ AFS เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี
รุ่นที่ 58 (พ.ศ.2562 - 2563) วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ อาคารภัทรนารี โรงเรียนลำปางกัลยาณี
มีนักเรียนเข้าทดสอบจำนวน 125 คน
11 มิย. 2561 เวลา 11:07 น. 0 74
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^