สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนลำปางกัลยาณี ศึกษดูงาน จ.กำแพงเพชร

นางลัดดา กลิ่นวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนลำปางกัลยาณี นำคณะครูและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี
ประชุมสัมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายผู้ปกครอง
ทั้งสองโรงเรียน พร้อมศึกษาระบบดูแลนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางนำมาปรับใช้กับโรงเรียนลำปางกัลยาณี
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
11 มิย. 2561 เวลา 10:50 น. 0 58
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^