สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> 5 ภาคีเครือข่ายโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดการประชุม ปี 2561

โรงเรียนลำปางกัลยาณีจัดการประชุมภาคีเครือข่ายโรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ สมาคมผู้ปกครองและครู ชมรมครูเกษียณอายุราชการ คณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า และ
คณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อวางแผนและหาแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนลำปางกัลยาณีในอนาคต โดยมีนายพีระ มานะทัศน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนลำปาวกัลยาณี เป็นประธานในการประชุม วันที่ 9 มิถุนายน 2561
ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี
11 มิย. 2561 เวลา 08:15 น. 0 70
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^