สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> แข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับกลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่ ปี 2561 โดยโรงเรียนลำปางกัลยาณีเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน 
แต่งกลอนแปด อินทรวิเชียรฉันท์ การเขียนเรียงความ การย่อความ พินิจวรรณคดีและการคัดลายมือ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
ทั้งนี้นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนลำปางกัลยาณีได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการแข่งขัน คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
ซึ่งผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้รับรางวัลชนะเลิสเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับชาติ
5 รายการ ได้แก่ คัดลายมือ ม.ต้น การเขียนเรียงความ ม.ต้น พินิจวรรณคดี ม.ปลาย การย่อความ ม.ต้นและม.ปลาย
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
11 มิย. 2561 เวลา 08:01 น. 0 86
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^