สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

News >> พิธีบูชาปฐมบูรพาจารย์และกิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี

โรงเรียนลำปางกัลยาณีจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 มีพิธีบูชาปฐมบูรพาจารย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ณ อนุสรณ์สถานคุณครูแครละ รัตนศาสตร์สมบูรณ์
มีกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมประกวดพานไหว้ครูของนักเรียนระดับชั้นม.1 - ม.6 ทั้งนี้ นายแสวง บุญมากาศ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนลำปางกัลยาณี คณะผู้บริหารและคณะครู ได้ผูกข้อมือให้กับนักเรียนเพื่อเป็นสิริมงคลกับนักเรียน 
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมวรกัญญาวลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี
08 มิย. 2561 เวลา 16:17 น. 0 64
ร่วมแสดงความคิดเห็น
^